Naziv projekta:

Dva koraka dalje

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda za regionalni razvoj

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

36 mjeseci, odnosno od 16.04.2019. do 16.04.2022. godine

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA:

11.439.695,68 kuna, sufinanciran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, unutar Prioritetne osi 2 – „Socijalno uključivanje“ Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“

OPIS PROJEKTA:

Projektnim se aktivnostima planiraju poboljšati uvjeti pružanja socijalnih usluga u zajednici uz istodobno povećanje njihova opsega: usluga rane intervencije, psihosocijalne podrške, boravka, integracije i savjetovanja.

PROJEKTNE AKTIVNOSTI I OČEKIVANI REZULTATI:

Projektom se planira unaprijediti dostupnost pružanja socijalnih usluga kako bi se stvorili uvjeti za povećanje socijalne uključenosti djece s teškoćama i odraslih osoba s invaliditetom uz poboljšanje kvalitete života za njih i njihove obitelji.

Projektne aktivnosti uključuju: (1) Završno opremanje i prilagodba objekta te zapošljavanje stručnjaka za potrebe pružanja usluga u Dnevnom centru Vrbovec u sklopu kojeg će djelovati centar za podršku udomiteljstvu i jedna stambena jedinica organiziranog stanovanja, (2) prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Dugo Selo za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja, (3) prilagodbu i zapošljavanje stručnjaka u Centru za ranu intervenciju i podršku djeci s teškoćama Dugo Selo, (4) prilagodbu i opremanje Dnevnog centra Sesvete za pružanje usluga radnih aktivnosti korisnika organiziranog stanovanja Sesvete/Jelkovec.

Kako bi se osigurala inovativnost i efikasno pružanje socijalnih usluga u zajednici, u sklopu projekta će se nabaviti odgovarajuća vozila te senzorna i didaktička oprema. Ujedno će nabava i postavljanje staklenika uz sadnju bobičastog voća, ljekovitog i aromatičnog bilja, obrada prirodnih i recikliranih materijala u kreativnim radionicama osigurati osobama s invaliditetom kreativno provođenje slobodnog vremena.

Značajni dio projektnih aktivnosti usmjerit će se na edukacijske aktivnosti i stručno usavršavanje radnika s krajnjim ciljem pružanja visoko specijaliziranih usluga poput rane intervencije, podrške djeci s velikim oštećenjem vida i drugih fizičkih i mentalnih teškoća.

Navedeni projektni ciljevi uz snažnu promotivnu kampanju povećat će kvalitetu socijalnih usluga i poboljšati socijalnu uključenost djece s teškoćama i osobama s invaliditetom.

KONTAKT OSOBE:

Jasna Lesički, jasna.lesicki@gmail.com (Voditeljica projekta)

Ana Lovrić, ana.dvakorakadalje@gmail.com (Koordinatorica projekta)
Ivan Starčević, ivan.dvakorakadalje@gmail.com (Asistent na projektu)